IT goldman

פתרונות תוכנה, אינטרנט ואפליקציות


אנחנו אוהבים לתכנת, וניתן לקטלג את מה שאנחנו עושים לפי הקטגוריות הבאות:

פיתוח מערכות תוכנה ואינטרנט – פשוטות, מאובטחות, מבוזרות שרתים/שרותים ועוד.
בניית אתרים – בצורה מקצועית
אפליקציות – מבוססות על הטכנלוגיות הנ"ל פלוס תוספות לכל מערכת הפעלה (אנדרואיד, אייפון וכו)

צרו קשר לקבלת הצעת מחיר ללא התחייבות.