שנה טובה מקום ראשון ב- StackOverflow

אין דרך צנועה לומר את זה אז אני פשוט אתחיל בהוכחה:

מקום ראשון ב- StackOverflow

זה במקרה יצא בראש השנה אז שנה טובה. מדובר הפעם בציון שבועי שהוא למעשה ציון יומי כי השבוע התחיל. קמתי בבוקר ב- 11:00 והופתעתי לגלות שמצבור התשובות שלי באתר אתמול (לשאלות של משתמשים אחרים) קיבל ניקוד גבוה מספיק ע"מ להיות מקום ראשון בעולם.

מה זה אומר? כנראה לא הרבה כי באמת היה לי יום מוצלח קיבלתי ניקוד גבוה על שאלות "אקסטרה" של משתמשים. אבל באופן כללי מי שפעיל באתר ומקבל הצבעות של משתמשים אחרים מקבל גם ניקוד וכדומה.

When your fellow users vote up your questions and answers on a Stack Exchange site, you generate reputation. Reputation is a rough measure of:

  • how much the community trusts you
  • your communication skills
  • the quality and relevancy of your questions and answers

These friendly reputation leagues are an informal way of tracking your reputation within the community on a particular Stack Exchange.